We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Klaipėdos "Medeinės" mokykla

Klaipėdos "Medeinės" mokykla

Panevėžio g.2, Klaipėda, Klaipeda, LT-92307, Lithuania

Get Directions

(8 46) 49 78 93

Categories
Work hours Add information
About Specializuota bendrojo ugdymo mokykla, skirta mokiniams turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių.
Klaipėdos "Medeinės" mokykla cover
Mission Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Klaipėdos miesto mokinių ugdymo poreikius pagal Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos ugdymo programas, sudaryti lygias ugdymo galimybes ir sąlygas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus išteklius.
Description Nuo 1974 metų 20-oje bendrojo lavinimo ir 1-ojoje pagalbinėje mokyklose veikė pagalbinės klasės rusų dėstoma kalba vaikams su nežymia protine negalia.
•1979 metų spalio 1 d. 1-osios pagalbinės mokyklos bazėje įsteigta 2-oji pagalbinė internatinė mokykla neįgaliems rusakalbiams vaikams.
•1992 metais mokykla pavadinta Klaipėdos 2-ąja specialiąja internatine mokykla. Pradėtos komplektuoti klasės vaikams su vidutiniais ir žymiais intelekto sutrikimais.
•1999 metais mokykla perėjo prie dešimtmečio mokymo.
•2001 metais mokykloje pradėjo veikti darbinio ugdymo klasės vaikams su vidutine ir žymia intelekto negalia. 2005 m. mokykla pakeitė pavadinimą, nes Vyriausybės nutarimu ateityje nebevykdo vaikų globos funkcijų.
•Pirmoji mokyklos direktorė – Tamara Koval (1979-1983 metai)
•1983-1996 m. mokyklai vadovavo Ina Rybakova.

•Nuo 1996 m. mokyklai vadovauja Elena Knyzaitė


Nuo 2012 m. mokykla pakeitė pavadinimą ir pasivadino Klaipėdos „Medeinės“ mokykla.•2013 m. prie Klaipėdos "Medeinės" mokyklos prijungta „Gubojos“ mokykla.
Founded 1979 m.
  • Panevėžio g.2, Klaipėda, Klaipeda, LT-92307, Lithuania
  • Get Directions

Similar places nearby