We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Klanktoren

Klanktoren

Bogaardslaan 1, Apeldoorn, 7339 AH, Netherlands

Get Directions

0628387377

Categories
Work hours Add information
About De praktijk voor kinderen met dyslexie en kinderen waarbij het lezen en spellen niet de gewoonste zaak van de wereld is!
Klanktoren cover
Description Een klein percentage kinderen met dyslexie maakt gebruik van de vergoeding die verleend wordt door de zorgverzekeraar. Wanneer de toetsresultaten op school echter niet voldoen aan de eisen van deze zorgverzekeraars komt een kind niet in aanmerking voor een dergelijke vergoeding.

Een grote groep kinderen die dagelijks problemen ondervindt bij het leren lezen en spellen, valt buiten de boot. De leerkrachten hebben helaas niet de mogelijkheden om juist deze groep leerlingen die intensieve begeleiding te bieden, het ontbreekt hen aan tijd en geld.
De gevolgen zijn soms schrijnend. Allereerst lopen ze een achterstand op met betrekking tot het lezen en spellen.
Hierdoor kunnen ze meer in zichzelf gekeerd raken, spelen minder met andere kinderen of vertonen juist druk gedrag.

Het leren lezen en spellen is de basis van goed onderwijs!
Bij een goede behandeling gaan de schoolresultaten vooruit waardoor het kind meer zelfvertrouwen krijgt.

Ik heb jaren ervaring opgedaan als groepsleerkracht. De afgelopen 15 jaar ben ik werkzaam geweest als dyslexiebehandelaar en consulent bij een bedrijf waar men diagnosticeert en dyslexie behandelt. Hier heb ik mijn kennis over dyslexie kunnen vergroten. Als consulent ben ik regelmatig in gesprek geweest met Interne Begeleiders en leerkrachten van scholen om hen ondersteuning te bieden bij de begeleiding van de dyslectische leerlingen.

Per 1 september 2014 zijn de deuren van praktijk de Klanktoren geopend. Als u meer informatie wilt, kunt u mailen naar: info@klanktoren.nl.
Founded 09/01/2014

Similar places nearby