We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego

Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego

ul.Widokowa 1, Niedzica, 34-441, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego, powołany został w dniu 2 marca 2017 roku dzięki porozumieniu pomiędzy członkami.
Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego cover
Mission Założenia na poziomie krajowym i regionalnym:

-Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% do 2020 roku
-Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w użyciu energii końcowej o 20% do 2020 roku
-Zwiększenie efektywności wykorzystania energiiZałożenia na poziomie lokalnym:

-Poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego
-Zwiększenie efektywności wykorzystania energii przez lokalnych przedsiębiorców
-Integrowanie firm i instytucji w działaniach zmierzających do rozwoju gospodarczego
-odnoszenie świadomości ekologicznej
-Wzmocnienie wizerunku Z. Czorsztyńskiego jako proekologicznego, tym samym zwiększenie przemysłu turystycznego.
Description Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego, powołany został w dniu 2 marca 2017 roku dzięki porozumieniu pomiędzy członkami. Działa na terenie powiatu nowotarskiego, głównie w jego części środkowej. Fragment granicy klastra pokrywa się z granicą kraju – z drogowym przejściem granicznym Niedzica/Lysa n. Dunajcom (PL/SK).Nadrzędnym koordynatorem klastra jest:


Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S. A. (ZEW Niedzica S.A.) - jest spółką Skarbu Państwa, powstałą w 1997 roku, której główną działalnością jest produkcja energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). W chwili obecnej posiada cztery elektrownie wodne:

Elektrownia Wodna "Niedzica" (EW Niedzica) - dwa hydrozespoły o mocy nominalne 46,375 MW,

Elektrownia Przepływowa "Sromowce Wyżne" (MEW Sromowce I) - cztery hydrozespoły o mocy 0,52 MW każdy,

Elektrownia Przepływowa "Łączany" (MEW Łączany) - dwa turbozespoły o mocy 2,35 MW i 1,35 MW,

Elektrownia Przepływowa "Smolice" (MEW Smolice) - dwa turbozespoły o mocy 1,1 MW każdyCzłonkami klastra są:


Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. - świadczy usługi zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania na terenie 10 gmin. W eksploatacji Spółki znajduje się 16 oczyszczalni ścieków oraz ponad 481 km sieci kanalizacyjnej.

Gmina Czorsztyn - położona jest w południowej części województwa małopolskiego, na styku trzech karpackich krain geograficznych. W skład gminy wchodzi 7 miejscowości. W 2015 roku gminę zamieszkiwało 7 577 mieszkańców.

Gmina Łapsze Niżne - położona jest w południowej części województwa małopolskiego, w powiecie nowotarskim. Usytuowana jest na Polskim Spiszu, w północno - wschodniej części Pogórza Spisko-Gubałowskiego.W skład gminy wchodzi 9 miejscowości, które zamieszkuje 9 237 osób.

Gmina Nowy Targ - położona jest w południowej części województwa małopolskiego, w powiecie nowotarskim. obejmuje dwadzieścia jeden wyodrębnionych sołectw. W roku 2015 gminę zamieszkiwało 23 717 osób.
Founded 03/02/2017