We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Klinika Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Klinika Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Smoluchowskiego 17, Gdansk, 80-952, Poland

Get Directions

+48 58 349 31 90

Categories
Work hours Add information
About Witamy na profilu Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


Tel. dyżurny: 58 349 32 14
Klinika Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego cover
Description Klinika Chirurgii Onkologicznej zajmuje się kompleksowym leczeniem chirurgicznym chorób nowotworowych, w tym:
- łagodnych i złośliwych nowotworów piersi
- pełny zakres zabiegów rekonstrukcyjnych i onkoplastycznych piersi
- nowotworów przewodu pokarmowego - przełyku, żołądka, jelita cienkiego, okrężnicy i odbytnicy a także trzustki i wątroby
- nowotworów skóry
- czerniaka złośliwego
- mięsaków tkanek miękkich
- nowotworów tarczycy
- chirurgii układu chłonnego
- okołooperacyjne leczenie żywieniowe

Dodatkowo oferujemy szerokie spektrum zabiegów diagnostycznych oraz wspomagających leczenie onkologiczne:
- biopsje tkanek miękkich i narządów jamy brzusznej
- biopsja mammotomiczna
- diagnostyka układu chłonnego
- implantacja dożylnych portów naczyniowych do chemioterapii
- założenie sztucznych dostępów do żywienia drogą przewodu pokarmowego (jejunostomia, gastrostomia, zgłębniki nosowo-żołądkowe)

Dzięki ścisłej współpracy z Poradnią Żywienia oraz Hospicjum zapewniamy też opiekę w końcowej fazie choroby nowotworowej.
Founded 01/30/1970

Similar places nearby