We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Pardubická nemocnice

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Pardubická nemocnice

Kyjevská 44, Pardubice, 532 03, Czech Republic

Get Directions

+420 466 015 306

Categories
Work hours Add information
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Pardubická nemocnice cover
Description O pracovišti:
Ušní, nosní a krční lékařství je obor, který se zabývá léčbou chorob ucha, nosu, hltanu, hrtanu, včetně poruch sluchu a hlasu. ORL klinika KN Pardubice pokrývá celou šíří oboru. Významnou oblastí našeho pracoviště je léčba zhoubných i nezhoubných nádorů hlavy a krku, chirurgická léčba onemocnění štítné žlázy, některých typů nedoslýchavosti a poruch hlasu. Na klinice má poradnu foniatr, který se zabývá poruchami hlasu, klinický logoped, který se zabývá poruchami řeči. Klinika poskytuje možnost vyšetření sluchu a dle nálezu případné jeho zlepšení pomocí sluchadla.

Similar places nearby