We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Klonowic

Klonowic

Warszawska 94, Lublin, 20-824, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum im S.F. Klonowica w Lublinie.
Klonowic cover
Mission nasza filozofia edukacji
wynika z ogólnych założeń:

* PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII HUMANISTYCZNEJ
* TEORII INTELIGENCJI WIELORAKICH
Howarda Gardnera
* UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH I POZNAWCZYCH
* SFORMUŁOWANYCH PRZEZ NAS „WYZWAŃ EDUKACYJNYCH”

FUNDAMENT: EFEKTYWNA INTERDYSCYPLINARNA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA WIARYGODNA DYDAKTYKA -
w tym: 3 języki cywilizacyjne: ● język ojczysty ● język angielski ● matematyka


EDUKACJA PSYCHOLOGICZNA – PROFILAKTYKA BIOPSYCHOSPOŁECZNA;
EDUKACJA FILOZOFICZNA, PRAWNA, SOCJOLOGICZNA, EKONOMICZNA, WYZNANIOWA

EDUKACJA SPOŁECZNA i OBYWATELSKA → WOLONTARIAT!
osoby starsze ● osoby samotne
imigranci
inkluzja, osoby niepełnosprawne

EDUKACJA JĘZYKOWA - J.ANGIELSKI i INNE, w tym MIGOWY

EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

EDUKACJA KULTURALNA

EDUKACJA ARTYSTYCZNA - ARTETERAPIA

EDUKACJA UMIEJETNOSCI KLUCZOWYCH:
myślenia, uczenia się, poszukiwania, doskonalenia się, komunikowania się, współpracy, działania, OTWARTOŚĆ I GOTOWOŚĆ NA ZMIANY
porozumiewania się w j. ojczystym,
porozumiewania się w j. obcych,
kompetencji matematycznych i przyrodniczych,
kompetencji informatycznych,
umiejętności uczenia się,
kompetencji społecznych i obywatelskich,
inicjatywności i przedsiębiorczości,
świadomości i ekspresji kulturalnej,

POZNAWCZYCH, TECHNIK UCZENIA SIĘ, NEUROUMIEJĘTNOŚCI

EDUKACJA EKOLOGICZNA
zdrowie → ZACHOWANIA
ochrona środowiska W SYTUACJACH ZAGROŻENIA
w tym PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

relaks → INTEGRACJA
sport DZIECI I MŁODZIEŻY
O RÓŻNORODNYCH
POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
PSYCHOFIZYCZNYCH

EDUKACJA INFORMATYCZNA i TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

„CYFROWA SZKOŁA” nie jest WYZWANIEM, a, po prostu, WYMOGIEM CYWILIZACYJNYM. WYZWANIA ODNOSZĄ SIĘ PRZED WSZYSTKIM DO IDEI ZWIĄZANYCH z ROZWOJEM OSOBY i KSZTAŁCENIEM PRZEZ CAŁE ŻYCIE.
Description Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum
im S.F. Klonowica.w Lublinie
Inteligentna tradycja - nietradycyjna inteligencja.
Founded 1992

Similar places nearby