We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Klub U nás doma, z. ú.

Klub U nás doma, z. ú.

Chudoplesy 50, Bakov nad Jizerou, 29401, Czech Republic

Get Directions

+420604773309

Add link to website

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 07:30 – 16:00 SA closed
TU 07:30 – 16:00 SU closed
WE 07:30 – 16:00
TH 07:30 – 16:00
FR 07:30 – 16:00
About Rodinné centrum na venkově s komunitní školkou Lesnička pro očkované i neočkované děti 2-6 let s kladným vztahem k přírodě,svobodě a sebeřízenému vzdělávání. Nabízíme také programy,kurzy,semináře,oslavy na klíč i pronájem.
Klub U nás doma, z. ú. cover
Description Účel a předmět činnosti ústavu:
1. Ústav jako rodinné komunitní centrum realizuje veřejně prospěšné a společensky užitečné aktivity s cílem posílit místní komunitní život a sociální soudržnost komunity napříč generacemi, profesemi, sociálním postavením jednotlivců a jejich národnostní příslušností. Činnosti ústavu podporují a komunitě přibližují zdravý životní styl a vztah k přírodě.
2. K dosažení svého účelu provozuje ústav tyto předměty činnosti:
a) jako rodinné komunitní centrum poskytuje prostor pro vzájemné setkávání lidí napříč generacemi,
b) vytváří a poskytuje nabídku aktivního využití volného času pro děti, rodiče a seniory,
c) pomáhá ženám sladit pracovní a rodinný život,
d) podporuje rovné šance žen a mužů, prohlubuje informovanost žen, udržování jejich profesních znalostí a dovedností zprostředkováváním kurzů a přednášek,
e) zajišťuje volnočasové, kulturní a sportovní akce,
f) podporuje budování zodpovědného přístupu k přírodě.
3. Ústav provozuje tuto svou činnost tak, aby její výsledky byly každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených ve statutu ústavu a dalších normativních dokumentech a vnitřních předpisech vhodným způsobem uveřejněných.

Vedlejší činnosti ústavu:
K zajištění doplňkových zdrojů a obsahové podpory své činnosti ústav může postupně rozvinout provozy obchodních závodů nebo jiné formy vedlejší činnosti, jejichž provozování nebude na újmu jakosti, rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu. Zisk z těchto aktivit bude ústav používat jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu. V tomto rámci může ústav zejména provozovat na základě příslušného živnostenského oprávnění tento předmět podnikání:
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Hospodaření:
Vzniklý zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Doba trvání ústavu:
Ústav se zakládá na dobu neurči
Founded 1.7.2016
  • Chudoplesy 50, Bakov nad Jizerou, 29401, Czech Republic
  • Get Directions

Similar places nearby