We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Khang Nhung Land

Khang Nhung Land

1A30 Vũ Tông Phan, An Phú, Quận 2, Ho Chi Minh City, 700000, Vietnam

Get Directions

0912712345

Categories
Work hours Add information
About Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu thị trường; Tư vấn đầu tư và tiếp thị dự án; Phân phối, môi giới dự án, môi giới các sản phẩm BĐS.
Khang Nhung Land cover
Description Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu thị trường; Tư vấn đầu tư và tiếp thị dự án; Phân phối, môi giới dự án, môi giới các sản phẩm BĐS.
  • 1A30 Vũ Tông Phan, An Phú, Quận 2, Ho Chi Minh City, 700000, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby