We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Knihovna Romafuturismo

Knihovna Romafuturismo

Dittrichova 13, Prague, 120 00, Czech Republic

Get Directions

Add phone number

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO closed SA closed
TU closed SU closed
WE closed
TH 14:00 – 18:00
FR closed
About Knihovna Romafuturismo otevřená každý čtvrtek od 14 do 18 hodin.
Dittrichova 13, Praha 2
Knihovna Romafuturismo cover
Description Knihovna romské literatury zaměřující se na emancipaci diskriminovaných etnik a kultur. Kolekce postupně shromažďovaných děl romských autorů knih vzniká díky iniciativě Ladislavy Gažiové, která jejich výběr konzultuje s romisty i aktivisty. Naším hlavním zájmem je sbírka evropských autorů, ale plánujeme i přesahy do mimoevropských zemí. Rádi bychom k tomu připojili i knihy na téma romské kultury, emancipace a postkoloniálního myšlení aplikovatelného na problematiku situace Romů.
Knihovnu vnímáme také jako platformu pro setkávání se nad kulturními a politickými tématy, prezentaci autorů a romských osobností, ad. Primárním cílem knihovny je zapojení romských komunit, které by se měly stát hlavním aktérem v diskusi.
-------------------------------------------------------------------------------------
E knihovna romaňa literaturaha bajinel pal e emancipacija te džal pal o diskrimiňimen etnika the kulturi. E kolekcija romane autorendar kidkerel upre e Ladislava Gažiovo, savi phučel le romistendar the aktivistendar, save gende te kidel upre. Kamas te kidel le autoren khatar e Evropa, no tiš duminas, hoj kidaha upre romane autorengere buťa save gejle avri na ča andre Evropa. Kamas paše te thovel the o gende andre save hin o tematos pal romaňi kultura, emancipacija the postkolonialne goďa save šaj dikhas sar drom pre problematika andre savi hine o Roma.
La knihovna tiš dikhas sar than, platforma predal o sgejľipena či kulturne abo politicke. Autorengeri prezentacija the anglune romane manušengeri prezentacija, the aver. Amari meta hin, te ke amende rakhen o drom romane komuniti, save andro diskuziji avena angluno akteris.
-------------------------------------------------------------------------------------
Romafuturismo is a library of Roma literature aimed at the emancipation of ethnicities and cultures experiencing discrimination. The collection of works by Roma writers arose gradually thanks to the initiative of Ladislava Gažiová, who consulted experts in Roma affairs a

Similar places nearby