We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Knippla kapell

Knippla kapell

Knippla hamn, Källö Knippla, Sweden

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
Description Knippla kapell är en kyrkobyggnad som tillhör Öckerö församling i Göteborgs stift. Kapellet ligger på södra delen av ön Källö i Göteborgs skärgård.KyrkobyggnadenTräkapellet uppfördes 1915 och var från början nykterhetsloge. Några år senare övertogs kapellet av frikyrkan. 1954 genomfördes en omfattande renovering. 2003 övertogs kapellet av Svenska kyrkan. Samtidigt bildades föreningen Knippla kapell med uppgiften att förvalta byggnaden. 2005 genomfördes en renovering då ett kor uppfördes vid västra sidan och en utbyggnad med kök och handikapptoalett uppfördes vid norra sidan.Kapellet har ett sadeltak täckt med svart betongtegel och ytterväggar klädda med grå eternitskivor med vågiga kanter. Ingången finns i öster, medan det smalare tresidiga koret ligger i väster.Inventarier Altaret består av ett vitmålat träbord i koret. I podiet finns ett piano och i kyrkorummets bakre del en orgel.

Similar places nearby