We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
KNPUP Koło Naukowe Prawa Ustrojowego Porównawczego UR

KNPUP Koło Naukowe Prawa Ustrojowego Porównawczego UR

WPiA URZ, Rzeszów, Poland

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Koło Naukowe Prawa Ustrojowego Porównawczego działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
KNPUP Koło Naukowe Prawa Ustrojowego Porównawczego UR cover
Mission Misją koła jest zainteresowanie studentów podejmowaną tematyką, poszerzanie ich wiedzy oraz umiejętności. Chcemy swoim działaniem pomóc w kształceniu studentów, ułatwić im start w przyszłej pracy naukowej. Takie cele pragniemy osiągnąć poprzez aktywną działalność członków koła - organizowanie konferencji, zebrań referatowych, wraz z prezentowaniem naszych osiągnięć, również poprzez wydawanie publikacji naukowych. Chcemy również pozostać otwarci na szerokie grono słuchaczy i uczestników, nawiązując współpracę z jednostkami naukowymi w ramach naszej uczelni, jak i z zewnętrznych ośrodków.
Description Koło podejmuje zagadnienia z zakresu prawa ustrojowego, skupia się na sposobie funkcjonowania i organizacji systemów politycznych współczesnych państw, zadając pytanie, co w przyszłości przyniesie takie ich ukształtowanie. Interesuje nas również tematyka związana z działaniem konkretnych, wyspecjalizowanych organów w aparacie państwowym i spełnianymi przez nie zadaniami.
Founded listopad 2014

Similar places nearby