We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii UMCS

Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii UMCS

Wydział Ekonomiczny UMCS pl.Marii Curie-Skłodowskiej 5/10, Lublin, Poland

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Cele naszego Koła to:

1. Budowanie i rozwijanie świadomości o istnieniu austriackiej szkoły ekonomii w społeczności akademicznej.

2. Analiza zjawisk gospodarczych z punktu widzenia austriackiej szkoły ekonomii.

3. Poszerzanie wśród członków
Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii UMCS cover
Mission Austriacką Szkołę Ekonomii można określić jako alternatywny sposób patrzenia na tę naukę. Dla „Austriaków” ekonomia jest narzędziem, za pomocą którego możemy zrozumieć, jak ludzie kooperują i konkurują w procesie zaspokajania potrzeb, alokowania zasobów i odkrywania sposobów budowy prosperującego porządku społecznego.

Jesteśmy przekonani, że wiedza, świadomość ekonomiczna i wolność działań pozwalają człowiekowi w sposób zamierzony powiększać osobisty zysk, a przy okazji dobrobyt społeczeństwa.

Reprezentanci Szkoły Austriackiej istotną rolę przypisują przedsiębiorczości, którą uważają za kluczową siłę rozwoju gospodarczego oraz własności prywatnej, niezbędnej do efektywnego wykorzystania zasobów.

Szkoła austriacka jest dziś w rozkwicie. W świecie akademickim dzieje się tak dzięki gwałtownemu odwrotowi od matematyzacji, odrodzeniu logiki werbalnej jako narzędzia metodologicznego, a także poszukiwania stabilnej teoretycznie tradycji w domu wariatów makroekonomicznego teoretyzowania. W kategoriach polityki szkoła austriacka wydaje się coraz bardziej atrakcyjna, zważywszy na ciągnącą się zagadkę cyklów koniunkturalnych, upadek socjalizmu czy problemy regulacyjnego państwa opiekuńczo-wojennego (welfare-warfare state).
Do grona najważniejszych ekonomistów Szkoły Austriackiej należą m.in. Carl Menger, Ludwig von Mises, Murray Rothbard, Friedrich A. von Hayek, Eugen von Böhm-Bawerk, Henry Hazlitt, Israel Kirzner, Friedrich von Weiser czy Ludwig Lachman.

Odwołując się do Murray’a Rothbarda, który twierdził, że drogą do sukcesu jest edukowanie społeczeństwa, założyliśmy we wrześniu 2017 roku Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii, żeby poszerzać wiedzę i dorobek „Austriaków”, który na pewno przyda się każdemu. Jest to pierwsze koło naukowe tego kierunku w Lublinie.
Description Nasze projekty:

1. Wykłady z austriackiej szkoły ekonomii. Mają one na celu analizę głównych zjawisk gospodarczych zachodzących na świecie.

2. Lekcje ekonomii dla młodzieży (LEM) - bierzemy udział w zaznajomieniu uczniów szkół średnich z podstawami ekonomii oraz kształceniu przyszłej elity intelektualnej i biznesowej, która będzie przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki.
Link do strony projektu: http://ekonomiadlamlodziezy.pl

3. „Wielka powtórka z ekonomii” – wykład, mający za cel powtórzenie tematów z ekonomii w celu lepszego przygotowania studentów do sesji.
  • Wydział Ekonomiczny UMCS pl.Marii Curie-Skłodowskiej 5/10, Lublin, Poland
  • Get Directions

Similar places nearby