We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Koło Naukowe Estetyków UMCS

Koło Naukowe Estetyków UMCS

Instytut Filozofii UMCS, Collegium Humanicum, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, p.05, Lublin, Poland

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Koło naukowe przy Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii UMCS w Lublinie
Koło Naukowe Estetyków UMCS cover
Mission Celem Koła jest:
1. Prowadzenie i wspieranie badań w zakresie estetyki i wiedzy o sztuce;
2. Upowszechnianie uzyskanych wyników tak w kraju jak zagranicą;
3. Prowadzenie działań w zakresie rozwijania edukacji i kultury estetycznej;
4. Wspieranie wszelkich form działalności naukowej i badawczej członków Koła;
5. Popularyzowanie wiedzy z zakresu estetyki i nauk o sztuce;

Koło realizuje swoje cele poprzez:
1) Inicjowanie, wspieranie i realizowanie badań naukowych;
2) Organizowanie zebrań, wykładów, seminariów, odczytów oraz konferencji naukowych;
3) Prowadzenie działalności wydawniczej (naukowej, edukacyjnej i popularyzatorskiej) w zakresie estetyki i pokrewnych dziedzin wiedzy;
4) Gromadzenie księgozbiorów oraz zbieranie wszelkich informacji w zakresie estetyki i pokrewnych dziedzin wiedzy;
Description Add information
Founded grudzień 2010
  • Instytut Filozofii UMCS, Collegium Humanicum, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, p.05, Lublin, Poland
  • Get Directions

Similar places nearby