We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Koło Pszczelarzy w Chodlu

Koło Pszczelarzy w Chodlu

Chodel, 24-350, Poland

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Koło Pszczelarzy w Chodlu cover
Mission Promowanie pszczelarstwa na terenie Gminy Chodel
Description Gmina Chodel położona jest w kotlinie Chodelskiej z przecinającą rzeką Chodelką. W 1990r. utworzono Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu który zajmują naturalne łąki na których spotkać można rzadkie gatunki roślin jak i ptactwa wodnego.
Sama gmina jest obszar rolniczy z przewagą upraw sadowniczych krzewów jagodowych - malin. Warunki sprzyjają rozwojowi pszczelarstwa. W latach świetności na terenie gminy znajdowało się 131 pasiek w których znajdowało się 1366 rodzin pszczelich.
W dniu 09.02.1978r. przeprowadzono zebranie informacyjno-szkoleniowe dla pszczelarzy. Prowadzili je: Jan Woźnica, Stanisław Próchniak, Zbigniew Drozd, Henryk Skwara oraz Czesław Woźniak. Na spotkanie przybyło 57 właścicieli pasiek. Podczas- dyskusji pszczelarze doszli do wniosku, że w ramach narastających problemów i potrzeb należy powołać własną organizację. Do pierwszego zarządu weszli: prezes Stefan Płecha, wiceprezes Władysław Czuryszkiewicz, wiceprezes Bolesław Zieliński, skarbnik Teresa Figiel, sekretarz Jan Bąk.
W dalszych latach istnienia koło funkcjonowało z różnym skutkiem. W roku 1999 ze względu na nie pełny skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej postanowiono dokonać wyboru nowego składu Zarządu. Po ukonstytuowaniu się Zarząd miał następujący skład: prezes Stefan Płecha, wiceprezes Aleksander Czerniak, skarbnik Jan Stępniak, sekretarz Tadeusz Majchrowski.
W 2003r. wieloletni prezes i współzałożyciel koła pszczelarzy w Chodlu złożył rezygnację z powierzonej funkcji. W swojej wieloletniej działalności został wyróżniony Złotą Odznaką PZP i uhonorowany Medalem im. ks. dr Jana Dzierżona (1998).
W skład nowego Zarządu weszli: prezes Jan Stępniak, wiceprezes Aleksander Czerniak, skarbnik Mirosław Żak, sekretarz Tadeusz Majchrowski.
W 2015r. dokonano zmian w Zarządzie: prezes Jan Stępniak, wiceprezes Aleksander Czerniak, skarbnik Paweł Madej, sekretarz Sławomir Majchrowski.

WYDARZENIA:
2011 - Kopanie fundamentów pod kapliczkę Św. Ambrożego
2012.06.10 - Poświęcenie kapliczki Św. Ambrożeg
Products Członkowie koła oferują miód, pyłek, propolis, wosk i inne produkty pszczele.

Similar places nearby