We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Kaliszu

Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Kaliszu

ul. Stawiszyńska 8, Kalisz, 62-800, Poland

Get Directions

+48 600 705 953

Categories
Work hours Add information
About Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Kaliszu
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Kaliszu cover
Mission Głoście Ewangelie na całym świecie i nauczajcie wszystkie rodzaje ludzi. "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem wam, a oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata "(Mat. 28: 19-20). "A On rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16,15)
Description Add information

Similar places nearby