We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Kominictví Volše

Kominictví Volše

Štoky 217, Stoky, 582 53, Czech Republic

Get Directions

774 965 549

Categories
Work hours Add information
About Vše pro váš komín - kompletní služby.
Kominictví Volše cover
Description Naše služby
Revize a Kontroly spalinových cest
Provádíme kontroly spalinových cest dle nařízení vlády č.91/2010 Sb. Dnem 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost nové nařízení vlády č.91/2010 Sb. stanovující podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů,kouřovodů a spotřebičů paliv.

Čištění Komínů - (spalinových cest)
Čištění spalinové cesty se provádí zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

Vložkování komínů-Fasádní komín
Dodatečné Vložkování se provádí u stávajících komínů tzv. obnova komínů - sanace anebo z důvodů změny spotřebiče paliv nebo změnou druhu paliva.

Opravy a zdění komínů
Celkové opravy komínů hlavně v nadstřešní části.
Spárování, přezdívání, omítání a také opláštění plechem.
Výstavba nových systémových komínů zděných a fasádních.

Frézování Dechtu
Dehet - tvrdé, skelné usazeniny v komínovém průduchu. Odstraňuje se mechanicky speciální komínovou frézou.

Prodej a montáž kouřovodů
Dopojení kouřovodu je nedílnou součástí pro užívání spotřebiče, ať na tuhá, plynná paliva nebo biomasu atd.

Prodej komínových systémů, spotřebičů a dalšího příslušenství
Prodej systémových komínů ,vložek a kouřovodu značky Ricom Gas.

Normy, vyhlášky, osvědčení
Nařízení vlády ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Pasportizace a zdění komínů
Pasportizace neboli zmapování komínů je provedení technické dokumentace všech komínových průduchů. V pasportu je uvedena řada údajů, jako např. označení průduchu, druh spotřebičů, které mohou být na něj napojeny, již napojené spotřebiče a jejich umístění v objektu.

Similar places nearby