We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Komisja Rewizyjna Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Komisja Rewizyjna Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Litewska 11/13, Warsaw, Poland

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Strona poświęcona działalności Komisji Rewizyjnej Związku (KRZ), która jest naczelną władzą kontrolną ZHR wybieraną co dwa lata przez Zjazd ZHR.
Komisja Rewizyjna Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej cover
Description Komisja Rewizyjna Związku (KRZ) jest naczelną władzą kontrolną ZHR wybieraną co dwa lata przez Zjazd Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Naszym zadaniem jest sprawowanie kontroli nad zgodnością działalności władz i jednostek organizacyjnych Związku z przepisami prawa państwowego, Statutu ZHR, regulacjami wewnętrznymi Związku (regulaminami, instrukcjami) oraz uchwałami rad i komend wszystkich szczebli. Można więc powiedzieć, że KRZ to wewnętrzne sumienie Związku.

KRZ sprawuje także nadzór nad komisjami rewizyjnymi okręgów (KRO) mając za zadanie ukierunkowywanie ich organizacyjnej i merytorycznej działalności, czuwanie nad ich prawidłowym działaniem oraz w razie potrzeby udzielanie pomocy KRO.

Podczas XV Zjazdu ZHR do pracy w Komisji Rewizyjnej na lata 2016 - 2018 zostali wybrani:
phm. Piotr Kucharczyk - przewodniczący
hm. Jacek Broniewski - wiceprzewodniczący
hm. Maria Szymankiewicz - sekretarz KRZ
hm. Marek Wojdan
hm. Monika Kobus
phm. Andrzej Karwan
phm. Beata Wegner
phm. Piotr Giczela
phm. Daniel Rudnicki

Similar places nearby