We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Komuniti 1Malaysia PPR Seri Semarak

Komuniti 1Malaysia PPR Seri Semarak

Kuala Lumpur, 53300, Malaysia

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Sebuah badan sukarela pelbagai kaum yang ditubuhkan oleh Jabatan Penerangan bagi memupuk nilai-nilai perpaduan untuk merealisasikan aspirasi negara
Komuniti 1Malaysia PPR Seri Semarak cover
Description *DASAR PENUBUHAN* Komuniti 1Malaysia ditubuh berdasarkan “Satu Mukim Satu Komuniti ”. Walau bagaimanapun komuniti ini boleh ditubuhkan berdasarkan kaum, pelbagai kaum dan kawasan penempatan.

OBJEKTIF PENUBUHAN
a) Memperkasakan semangat perpaduan dan kerjasama antara rakyat pelbagai kaum.
b) Memupuk semangat kesukarelaan dan berdikari.
c) Meningkatkan serta menyebar ilmu pengetahuan.
d) Menjadi agen perubahan dalam komuniti.

VISI
Komuniti 1Malaysia peneraju maklumat dan perpaduan rakyat.

MISI
Membentuk rakyat yang bermaklumat dan memperkasa perpaduan

SLOGAN
“Penggerak Transformasi Rakyat ”

Similar places nearby