We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Konekt Poradenské centrum pre mladých

Konekt Poradenské centrum pre mladých

J. Kozačeka 11, Zvolen, Zvolen, 960 01, Slovakia

Get Directions

0949 176 296

Now CLOSED
Work hours
MO closed SA closed
TU 14:00 – 18:00 SU closed
WE 14:00 – 18:00
TH 14:00 – 18:00
FR closed
About J. Kozačeka 11, 3. poschodie, Zvolen
Konekt Poradenské centrum pre mladých cover
Mission Poslaním Konektu je poskytovať mladým ľuďom do 29 rokov priestor pre získavanie informácií, podpory a hľadania ciest vo vzdelávaní, zamestnaní a osobnom rozvoji. Konekt bude napomáhať sebarozvoju a aktívnemu prístupu k vlastnému životu všetkých mladých ľudí bez rozdielu.

HLAVNÉ CIELE Konektu:
Zvyšovať informovanosť všetkých mladých ľudí o možnostiach vzdelávania, zamestnanosti, osobného rozvoja a participácie, predovšetkým v regióne.
Sprostredkovať a asistovať pri realizácií rôznych foriem podpory pre mladých ľudí zameraných na zlepšovanie dostupnosti informačných a konzultačných služieb a ich skvalitňovaní.
Iniciovať a ovplyvňovať spoluprácu medzi profesionálmi pracujúcimi a podporujúcimi mladých ľudí a mladými ľuďmi.
Poskytovať mladým ľuďom priestor pre participáciu a aktívne trávenie voľného času, ktoré odpovedá im potrebám.
Description Add information
Founded 30.1.2019