We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Korporacja Akademicka Chrobria

Korporacja Akademicka Chrobria

Aleje Marcinkowskiego 20 A, Poznan, 61-001, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Chrobria to Korporacja Akademicka, czyli stowarzyszenie studentów i absolwentów.
Korporacja Akademicka Chrobria cover
Mission Nowoczesny, obywatelski patriotyzm
Rozwój intelektualny
Przyjaźń i braterstwo

Modern patriotism
Intelectual and self development
Friendship and brotherhood
Description Korporacja Akademicka Chrobria, założona w 1921 r. w Poznaniu, męskie stowarzyszenie skupiające studentów i absolwentów wyższych uczelni Poznania, bez względu na wyznanie, poglądy polityczne i kwestie etniczne. Stawia sobie za cel wychowanie studentów w duchu patriotyzmu, przyjaźni, honoru, pracy nad sobą, prawości i rzetelności, a podstawowymi formami jej działalności są cotygodniowe spotkania edukacyjne, sportowe i towarzyskie. W swej deklaracji ideowej odwołuje się do najlepszych tradycji polskiego ruchu korporacyjnego oraz tradycji Filomatów i Filaretów

Chrobria is the polish academical fraternity est. in 1921 in Poznań, open for all male students regardless of faith, political views and ethnicity. Patriotism, honour, friendship, righteousness, and self-development are the goals set for educate our members in a spirit of positive values. Basic forms of our activity are every-week meetings focused on socializing, self-education and sports. Our ideological statement and basics of our work are referenced to the best tradition of Polish student fraternities movement and heritage of Philomaths and Filarets
Awards 2015 Nagroda Frankiewicza
http://www.nagrodafrankiewicza.pl/laureat2015.php
Founded 27 III 1921

Similar places nearby