We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Krājaizdevu Apvienība

Krājaizdevu Apvienība

JĀŅA PORUKA 8, Cesis, LV-4101, Latvia

Get Directions

26546152

Categories
Work hours Add information
About Mēs esam biedrība „Krājaizdevu Apvienība”.

Mūsu mērķis ir veicināt finanšu kooperācijas kustības attīstību Latvijā
Krājaizdevu Apvienība cover
Mission Veicināt finanšu kooperācijas kustības attīstību Latvijā
Description Kāpēc?
Mēs uzskatām, ka finanšu kooperatīvi, jeb Krājaizdevu sabiedrības (KKS) spēj nodrošināt ilgstējīgu un sabalansētu attīstību visos valsts reģionos. Decentralizēta finanšu sistēma daudz atbilstošāk reaģē uz tirgus izmaiņām, nodrošinot finanšu resursu pieejamību vietās, kur tā visvairāk nepieciešama, ņemot vērā vietējās vides īpatnības un cilvēciskos faktorus.

Ko mēs darām?
1) Izstrādājam atbalsta instrumentus jaunajām un esošajām KKS, darbības izmaksu samazināšanai un efektivitātes celšanai – bezmaksas finanšu uzskaites programmatūra, KKS vadības un dibināšanas rokasgrāmata, grantu projekti KKS infrastruktūras uzlabošanai utml.
2) Palīdzam KKS piesaistīt finansu resursus – piesaistot finanšu resursus no juridiskām un fiziskām personām, Biedrība nogulda līdzekļus tajās KKS, kurās ir izaugsmes un attīstības iespējas. Noguldot katrā KKS ne vairāk par Ls 70’000 visi Biedrības noguldījumi ir apdrošināti atbilstoši „Noguldījumu garantijas likumam”.
3) Popularizējam KKS ideju – gatavojam izglītojošus materiālus, organizējam seminārus novados un pagastos, palīdzam attīstīt normatīvo bāzi

Uz ko mēs ejam?
• Katrā Latvijas pagastā un pilsētā būs sava KKS vai darbosies tās norēķinu grupa, kuras dibinātāji un paju turētāji būs pašu cilvēki.
• Katra KKS rūpēsies par sava novada vai pagasta attīstību atbilstoši vietējo cilvēku iespējām un vajadzībām.
• Visas KKS būs apvienojušās vienotā tīklā, kur viens otru gan atbalstīs, gan uzraudzīs.
• Visas ieinteresētās KKS līdzdarbosies kooperatīvas bankas izveidē, kas veiks refinansēšanas funkcijas un dos iespēju KKS piedāvāt tikpat plašu finanšu pakalpojumu klāstu kā komercbankas – kartes, internetbanka, bankomāti, utml.
Founded Ēriks Čoders

Similar places nearby