We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
KR&ZV Het Spaarne

KR&ZV Het Spaarne

Marisplein 5, Heemstede, 2102AC, Netherlands

Get Directions

0235285675

Categories
Work hours Add information
KR&ZV Het Spaarne cover
Description Doelstelling
De Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne stelt zich ten doel de roei- en zeilsport te bevorderen en haar leden in de gelegenheid te stellen deze te beoefenen. Dit kan gebeuren als wedstrijd-, trim- of toeractiviteit. Daartoe beschikt zij over een verenigingsgebouw en roei- en zeilmaterieel, waarvan de leden gebruik kunnen maken.

Bestuur en commissies
De algemene leiding berust bij het bestuur, dat wordt ondersteund door commissies. Vrijwel alle werkzaamheden op de vereniging (bv. organisatie, instructie, redactie, sociëteit) worden door de leden zelf op vrijwillige basis verricht, onder het motto "door leden, voor leden". Er is alleen personeel in dienst voor het technisch onderhoud van vloot en gebouw. De roei- en zeilinstructie is dus een aangelegenheid van de leden zelf: ervaren leden geven hun kennis en ervaring door aan nieuwe leden. Om de vereniging goed te kunnen laten functioneren is de inzet van de leden op velerlei terreinen vereist. Ook van jou wordt verwacht, dat je op enigerlei wijze je bijdrage levert. De leden verplichten zich tot 1 à 2 maal per jaar bardienst, het rooster wordt door middel van een bardienstboekje bekend gemaakt.

Openstelling gebouw
Leden en donateurs kunnen het verenigingsgebouw gedurende de uren van openstelling betreden en er verblijven. Deze uren zijn in het algemeen dagelijks van zonsopgang (doch niet eerder dan 7.30 uur; 's zondags vanaf 8.00 uur) tot 21.00 uur of 45 minuten na zonsondergang.

Botengebruik
De boten staan ter beschikking van de leden voor zover deze de benodigde geoefendheid bezitten (proevensysteem) en in het algemeen vanaf het moment van opening van het gebouw tot 15 minuten na zonsondergang.

Aansprakelijkheid
Elk lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van de vereniging. De vereniging heeft voor alle boten een casco-verzekering afgesloten met een eigen risicogedeelte voor de leden. In geval van schade kan dit eigen risicogedeelte op de leden verhaald worden.

"De

Similar places nearby