We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Krajowe Centrum Pracy Sp. Z o.o

Krajowe Centrum Pracy Sp. Z o.o

Warsaw, Poland

Get Directions

800 802 102

Categories
Work hours Add information
About Specjalizujemy się w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących nowego zatrudnienia.
Krajowe Centrum Pracy Sp. Z o.o cover
Mission Naszym zadaniem jest podejmowanie niezbędnych działań prowadzących do wejścia na rynek pracy i włączenia społecznego ludzi, których obejmujemy wsparciem.
Description Spółka realizuje działania aktywizacyjne dla osób bezrobotnych na zlecenie Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz realizuje projekty dotyczące aktywizacji zawodowej i włączenia społecznego finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracowany przez spółkę model aktywizacji zawodowej wykorzystuje nowatorskie narzędzia, które mają na celu wprowadzenie osób bezrobotnych na rynek pracy oraz wspieranie utrzymania ich zatrudnienia. Elastyczność i duża liczba możliwych do zastosowania narzędzi wsparcia pozwala nam dopasować proces aktywizacyjny do indywidualnie zdiagnozowanych barier i problemów zawodowych osób długotrwale bezrobotnych.

Similar places nearby