We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Kramforshjärtat

Kramforshjärtat

Limstagatan 13, Kramfors, 87230, Sweden

Get Directions

Add phone number

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 10:00 – 16:00 SA closed
TU 10:00 – 16:00 SU closed
WE 10:00 – 16:00
TH 10:00 – 16:00
FR 10:00 – 16:00
About Kramforshjärtat är en plattform för myndigheter, ideella organisationer och föreningar i strävan efter att skapa fler naturliga möten i vardagen.
Kramforshjärtat cover
Description Närande ~ Lärande ~ Inkluderande

Mötesplatsen Kramforshjärtat är en plattform för myndigheter och ideella organisationer och föreningar i strävan efter att skapa fler naturliga möten mellan myndigheter och civilsamhället. Detta kan ske genom att verksamheten bidrar till:

- Ett aktivt påverkansarbete kring frågor som rör jämställdhet och mångfald med utgångspunkt från de mänskliga rättigheterna

- Lättillgänglig information samt vägledning, kunskaps-, värderings- och erfarenhetsutbyte

- Information om ideella föreningar och de aktiviter som där erbjuds

- Gemenskap och sociala kontakter genom caféverksamhet i samverkan med daglig verksamhet

Verksamheten ska utveckla en samverkan mellan kommunala förvaltningar, myndigheter, föreningar och civilsamhället. Idag samverkar vi med Krambo, Arbetsmarknadsenheten och daglig verksamhet.

Kramforshjärtat ska även aktivt bidra till att kommunens program och viljeinriktning kring hållbarhet, jämställdhet och kultur kan synliggöras i faktiskt verksamhet.

Hållbarhet – Positiv samhällsutveckling genom att underlätta möten och kontakt mellan myndigheter och civilsamhället. När civilsamhällets insatser uppmärksammas och underlättas skapas förutsättningar för hållbara lösningar i samverkan.

Jämställdhet – Ett rum där vi möts på lika villkor bidrar till att frågor kring jämställdhet, jämlikhet och mångfald uppmärksammas och diskuteras. En arbetsgrupp med mångfald som utgångspunkt kan bidra till att synliggöra att ”alla behövs” i ett jämställt och jämlikt samhälle.

Kultur – Kramforshjärtat kommer att samarbeta med Idéverkstan (Bku) för att tolka de mänskliga rättigheterna utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. En stor del av utformningen av lokalen kommer att ske i samarbete med ideella krafter från engagerade föreningar och privatpersoner. Målsättningen är också att olika kompetenser och kulturell bakgrund ska lyftas fram vid utformningen av lokalen och i övrig verksamhet. Kramforshjärtat ska också vara en mötesplats för oli

Similar places nearby