We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Kristinehamns kyrka

Kristinehamns kyrka

Kristinehamn, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Kristinehamns kyrka är en kyrkobyggnad belägen i centrala Kristinehamn i Värmland.BeskrivningKyrkan tillhör de tidigaste exemplen på nygotik i Sverige. Den är murad i tegel och de blottade tegelmurarna har rikt utbildade blinderingar och skarpt profilerade muröppningar. Kyrkorummet är välvt i medeltida katedralstil och har ett treskeppigt långhus med utbyggt tresidigt avslutat kor. Byggnaden har dubbla västtorn samt en avdelad sakristia i långhusets nordöstra hörn. Kyrkan har en ingång i väster samt en på vardera nord- och sydsidan.HistorikKristinehamns kyrka är stadens andra. När Kristinehamn fick stadsrättigheter 1642 flyttades den tidigare sockenkyrkan från Varnum in till Kristinehamn, cirka 300 meter nordväst om den nuvarande kyrkans placering. Den gamla kyrkan övergavs 1858 när den nya kyrkan var färdig.Kristinehamns kyrka ritades av arkitekt Carl Georg Brunius 1846, och uppfördes 1847–1858.

Similar places nearby