We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Kruh Svetog Ante

Kruh Svetog Ante

Zagrebačka 18, Sarajevo, 71 000, Bosnia and Herzegovina

Get Directions

Add phone number

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 16:00 SA closed
TU 08:00 – 16:00 SU closed
WE 08:00 – 16:00
TH 08:00 – 16:00
FR 08:00 – 16:00
About HKO „Kruh sv. Ante” želi biti ispružena ruka dobrih ljudi i zajedno s njima mijenjati lice svijeta, unijeti u njega više nade i sigurnosti.
Kruh Svetog Ante cover
Mission HKO „Kruh sv. Ante” zalaže se za prikupljanje, na različite načine, materijalnih dobara ili sredstava, a zatim ta dobra i sredstva dijeliti onima kojima su potrebna, bez obzira na vjeru i naciju.
Description Humanitarno-karitativna organizacija (HKO) „Kruh svetog Ante”, je dobrotvorna ustanova Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Nastala je iz franjevačkog osjećaja prema bratu čovjeku, iz brige za ljude u potrebama kako duhovnim tako i materijalnim.

Baštinik je prijašnje „Bratovštine kruha svetog Ante” (1896.) i „Humanitarnog društva Kruh sv. Ante” (1992.).

Iz godine u godinu, HKO „Kruh sv. Ante” širi svoje djelatnosti. Od prvotnog cilja pomaganja siromašnima prikupljanjem i dijeljenjem osnovnih životnih namirnica, danas se pod okriljem „Kruha sv. Ante” uspješno provode projekti: Pučkih kuhinja; Pomoći povratnicima, raseljenima, siromašnima; Medicinske pomoći (kućna njega i fizikalna terapija); Rad s mladima - podrška boljoj i kvalitetnijoj budućnosti (Franjevački međunarodni studentski dom, stipendiranje studenata...); Psihološko savjetovalište, Terapijska zajednica „Izvor” na Plehanu (zajednica za rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika/ca o psihoaktivnim supstancama); ...
Founded 1992.
  • Zagrebačka 18, Sarajevo, 71 000, Bosnia and Herzegovina
  • Get Directions

Similar places nearby