We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Šnipiškių g. 3, Vilnius, Lithuania

Get Directions

8 5 273 42 56

Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 17:00 SA closed
TU 08:00 – 17:00 SU closed
WE 08:00 – 17:00
TH 08:00 – 17:00
FR 08:00 – 16:00
About Kultūros paveldo departamentas rūpinasi Lietuvos kultūros paveldo objektų išsaugojimu, populiarinimu, skatina visuomenę domėtis kultūros paveldo problemomis ir aktyviai dalyvauti jas sprendžiant.
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos cover
Description Su paveldu – už paveldą!

1990 m., atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, buvo įsteigta Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcija, atsakinga už kultūros paveldo išsaugojimą, ir įkurtas Paminklotvarkos departamentas. Priėmus Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, 1994 m. Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcija ir Paminklotvarkos departamentas buvo reorganizuoti, įsteigtas Kultūros vertybių apsaugos departamentas (nuo 2005 m. – Kultūros paveldo departamentas) atskaitingas Kultūros ministerijai.

Kultūros paveldo departamentas atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos funkcijas: prižiūri ir tvarko kultūros vertybes, veda kultūros paveldo apskaitą, priežiūrą ir kontrolę, pristato kultūros paveldą visuomenei, taip pat prisideda prie nacionalinės politikos formavimo ir įgyvendinimo kultūros paveldo apsaugos srityje.

Departamentas taip pat organizuoja įvairias konferencijas, bendradarbiauja su tarptautinėmis kultūros paveldo organizacijomis (Europos Taryba, UNESCO, ICCROM), Baltijos jūros regiono šalimis istorinių miestų apsaugos bei praktinės pastatų priežiūros ir apsaugos srityje, o taip pat povandeninio ir pakrančių zonų kultūros paveldo srityje.
Categories

Similar places nearby