We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Kvinnojouren Karlskrona

Kvinnojouren Karlskrona

Skepparegatan 18b, Karlskrona, 37130, Sweden

Get Directions

+46 455 188 03

Categories
Work hours Add information
Kvinnojouren Karlskrona cover
Description Kvinnojouren Karlskrona är en ideell förening och vårt arbete utgår från en feministisk värdegrund.

Vi arbetar framförallt med att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och barn men vi erbjuder även samtal, rådgivning och vägledning inför möten med exempelvis rättsväsendet, myndigheter och andra aktörer.

Vi arbetar även förebyggande genom att
sprida kunskap och med opinionsbildning och erbjuder skyddat boende vid behov.

Similar places nearby