We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Lörby IF

Lörby IF

Slåttervägen 12, Sölvesborg, 29494, Sweden

Get Directions

0456-50983

Categories
Work hours Add information
About Flick / Tjej / Dam fotboll i alla åldrar
Lörby IF cover
Mission Övergripande föreningpolicy
 Verksamhetens målsättning är att de aktiva ska känna glädje och motivation,
så att det blir självklart att fortsätta idrottandet från tidiga år via juniorspel till
seniornivå.
 Genom att lära våra barn och ungdomar att respektera regler och
medmänniskor ges de den sociala utveckling som krävs för att de skall
fungera väl i föreningen och i samhället.
 Kamratandan skall främjas så att barn och ungdomar ska känna sig trygga i
laget. Samtidigt skall de aktivas utveckling sättas i centrum.
 I träningsverksamhet skall de aktiva ha möjlighet att delta ihop med äldre
eller yngre spelare, beroende på var man befinner sig i sin utveckling. Alla
barn har sin utveckling när det gäller mognad, kunnande och
inlärningsförmåga. Det är ledaren/ledarna för laget som rekommenderar ev.
träning med annan grupp.
 Breddverksamhet skall alltid gå före elittänkande i ungdomslagen. Flitig
träning premieras när det kommer till deltagande i matcher och tävlingar.
 Matcher och tävlingar skall betraktas som ett led i de aktivas utbildning och
inte som kortsiktig jakt på framgångar. Matcherna skall tjäna som stimulans i
den fortsatta träningen. Av den anledningen är det lämpligt att barn i yngre
ålder i lagidrotterna ges möjlighet att spela på olika positioner i laget.
 spelarna ska ges möjlighet att parallellt utöva flera idrotter.
 Jobba för att skapa engagemang och positiv attityd bland föräldrarna till de
aktiva.
 Idrotten skall vara en stark social företeelse i bygden. Träning och matcher
skall utgöra en samlingspunkt och mötesplats för aktiva, föräldrar, syskon
och kamrater.
Description Mål och inriktning
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt
som socialt och kulturellt avseende.
Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för
alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens
värderingar.
Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt
inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla
människors lika värde.
Lörby IF skall väcka intresse för fotbollsspelet
Ge god underhållning åt idrottspubliken
Bedriva fotbollsverksamhet inom alla åldersklasser.
Founded 1941-02-07

Similar places nearby