We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Lövångers kyrka

Lövångers kyrka

Prästgårdsvägen 16, Lövånger, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Lövångers kyrka är en kyrkobyggnad i Lövånger. Den är församlingskyrka i Lövångers församling i Luleå stift.KyrkobyggnadenKyrkan uppfördes omkring år 1500 och ersatte troligen en äldre kyrkobyggnad. Nuvarande kyrka har en stomme av gråsten och består av ett rektangulärt långhus med rakt avslutat kor i öster. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia och vid långhusets sydvästra sida ett vidbyggt vapenhus.Inventarier Predikstolen är tillverkad 1624 och inköpt 1756 av Munktorps församling.BilderExterna länkar Lövångers församling Information från Skellefteå museum

Similar places nearby