We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Landskyrkan

Landskyrkan

Alingsås, Sweden

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
Landskyrkan cover
Description Landskyrkan är en kyrkobyggnad som tillhör Alingsås församling i Skara stift. Kyrkan ligger intill Säveån i norra utkanten av Alingsås.KyrkobyggnadenEnligt skriftliga källor pågick byggnadsarbeten här år 1293. Om det är nuvarande stenkyrka som åsyftas vet man inte. Åren 1760-1765 genomfördes en ombyggnad då kyrkan fick sin nuvarande bredd. 1824 förlängdes kyrkan åt öster då nuvarande kor och sakristia tillkom. 1831 byggdes ett kyrktorn som ersatte en klockstapel.Kyrkan består av ett långhus med rakt avslutat kor i öster. Kyrktorn med vapenhus finns i väster. Öster om koret finns en vidbyggd sakristia. Långhus och kor har ett gemensamt mansardtak medan sakristian har ett eget lägre mansardtak. Taken är belagda med enkupigt rött lertegel. Tornet har en rundad fyrkantig huv och en fyrkantig lanternin. Torntak och lanternin är täckta med ärgad kopparplåt.Kyrkorummet har en inredning i rokoko. Innertakets tunnvalv är målat som ett himlavalv med moln och änglar. Målningarna är utförda 1765 av målaren Nils Åvall från Borås, alternativt av Simon Schultz från Göteborg.

Similar places nearby