We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
LAS Obsotelje in Kozjansko

LAS Obsotelje in Kozjansko

Aškerčev trg 24, Smarje pri Jelsah, 3240, Slovenia

Get Directions

03 817 18 60

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 14:00 SA closed
TU 08:00 – 14:00 SU closed
WE 08:00 – 16:00
TH 08:00 – 14:00
FR 08:00 – 14:00
About LAS Obsotelje in Kozjansko je bila ustanovljena 29. septembra 2015 na ustanovni Skupščini LAS, s podpisom Pogodbe o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2014-2020, ki jo je podpisalo 43 članov. Območje LAS zajema geografsko zaokroženo celoto občin Obsotelja in Kozjanskega, in sicer občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.
LAS Obsotelje in Kozjansko cover
Description Add information
Founded 09/29/2015

Similar places nearby