We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
LAS Ovtar Slovenskih goric

LAS Ovtar Slovenskih goric

Trg osvoboditve 9, Lenart v Slovenskih Goricah, 2230, Slovenia

Get Directions

+ 386 (0) 59 128 773

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 07:30 – 15:00 SA closed
TU 07:30 – 15:00 SU closed
WE 07:30 – 17:00
TH 07:30 – 15:00
FR 07:30 – 13:00
About LAS Ovtar Slovenskih goric je pogodbeno partnerstvo oblikovano na območju 10 občin Zahodnih Slovenskih goric.
LAS Ovtar Slovenskih goric cover
Description Območje LAS Ovtar Slovenskih goric je teritorialno, naravno - geografsko in funkcijsko zaokrožena enota, ki leži v Zahodnih Slovenskih goricah.

Območje obsega območje desetih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj. Površina območja znaša 402,9 km2, na njej živi nekaj več kot 43.000 prebivalcev.

Navedene občine so se skupaj z ekonomskimi in zasebnim sektorjem območja povezale v pogodbeno partnerstvo ter pripravile in potrdile skupno Strategijo lokalnega razvoja za obdobje 2014 - 2020. Strateški cilji območja so:
Cilj 1: Konkurenčno gospodarstvo, ki zagotavlja trajnostna delovna mesta na podeželju in v urbanih naseljih.
Cilj 2: Razvoj osnovnih storitev za povečanje kakovosti življenja.
Cilj 3: Varstvo okolja, ohranjanje naravnih vrednot in kulturne dediščine.
Cilj 4: Večgeneracijsko povezovanje, vseživljenjsko učenje in socialna vključenost vseh prebivalcev območja LAS.
  • Trg osvoboditve 9, Lenart v Slovenskih Goricah, 2230, Slovenia
  • Get Directions

Similar places nearby