We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Latgales mākslas un amatniecības centrs

Latgales mākslas un amatniecības centrs

Domes street 1, Livani, LV - 5316, Latvia

Get Directions

+371 28603333

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO closed SA 10:00 – 16:00
TU 09:00 – 18:00 SU 11:00 – 15:00
WE 09:00 – 18:00
TH 09:00 – 18:00
FR 09:00 – 18:00
About Latgale Art and Craft Center is unique object that has become one of the most popular tourisms destinations in Latgale region.
Latgales mākslas un amatniecības centrs cover
Mission Latgale Art and Craft Centre is wonderful place for people who want to acquaint with history of Latgale craft and its development to nowdays. There is exhibition of unique articles produced in Livani Glass factory during more than 100 years, possibility to enjoy the modern artistic property and have a rest in peaceful environment.

Latgales mākslas un amatniecības centrs, tā ir oāze tiem cilvēkiem, kuri vēlas iepazīt Latgales amatniecības vēsturi un tās attīstību līdz mūsdienām, kur apskatīt unikālo, visās varavīksnes krāsās zaigojošo Līvānu stiklu, baudīt mūsdienu mākslas vērtības un gūt pozitīvu enerģiju harmoniski sakārtotā vidē.
Description In the place where a peninsula has developed in the Daugava River, in 1533 the baron Liven established his estate and named it in his own name - Livenhof. A white two-story brick apartment building – the castle – stood in the centre of the manor, while the barn, outbuildings, stables, and servants' houses were located next to it. After the First World War, all that was left from the manor house were ruins. Only the vaulted cellar from the 16th century and the historical boulder barn from the 19th century have been retained until today. Thanks to the European Union's PHARE 2000 ESC programme that supported Livani District Council’s project "Information Technologies for the Development of New Competitive Arts and Crafts Products in Latgale", in 2003, a unique complex was created in the historical place of the old manor - Latgale Art and Craft Centre, the first craftsmen’s centre in Latvia.
A constant historical exposition occupies the ancient manor's barn building of Latgale Art and Craft Centre. It tells the story of Latgale crafts history and its development up to the present day. This historic building is connected to the modern part of the Centre which gives space for artists or craftsmen’s monthly exhibitions, two workshops with the opportunity to participate, as well as an equipped conference room for rent with the view to the ever changing Daugava River.
In 2010, after seven years of successful work, the building of Latgale Art and Craft Centre got a new shape. A wide extension was built above the ancient vaulted cellar with the aim to host the glass-ware collection of the bankrupted Livani Glass Factory. It was opened in the spring of 2013 for the constant view by all interested visitors, and now forms an integral part of Latgale Arts and Crafts Centre.
The location of Latgale Art and Craft Centre, historical and contemporary atmosphere, the energy from the ancient artisan tools, the unique glass factory products and the hospitality of crafts centre’s perso
Awards 2004. gada 1. oktobris PATEICĪBA par atbalstu un sadarbību ES Phare programmas finansētā projekta "Izglītība un sadarbība pilsoniskas sabiedrības attīstībai" ieviešanas laikā. Irīna Kulitāne
2005. gada 28. septembris PATEICĪBA Latgales mākslas un amatniecības centra vadītājai Ilzei Griezānei par veiksmīgu darbu Latvijas mājturības skolotāju un metodisko apvienību vadītāju semināra organizēšanā un norisē. ISEC vadītājs M. Krastiņš
2006. gada 28. maijs PATEICĪBA par piedalīšanos starptautiskajā tautas mākslas festivālā "Augšdaugava 2006". Naujenes pagasta priekšsēdētājs V. Pudovskis
2007. gada 28. aprīlis TENCINĀJUMS par teicamu atbalstu Starptautiskā bērnu un jauniešu folkloras festivāla Pulkā eimu, pulkā teku Nacionālās atlases sarīkojuma Dienvidlatgales novadā rīkošanai! Festivāla direktors Ernests Spīčs
2007. gada 26. maijs PATEICĪBA par atbalstu un sadarbību Līvānu BJC rīkotajos pasākumos. Līvānu BJC direktore V. Poikāne
2009. gada 2. jūnijs PATEICĪBA par jūsu kolektīva ieguldījumu svētku Līvāniem "Vārti vaļā vasarai" organizēšanā. Ikviens paveiktais darbs palīdzēja padarīt šos svētkus tik krāšņus un interesantus novada iedzīvotājiem, viesiem un pašiem sev. Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece A. Usāne
2012. gads PATEICĪBA par sapratni, atbalstu un sadarbību. PII "Rūķīši" vadītāja A. Grugule
2013. gada 8. jūnijs PATEICĪBAS RAKSTS par ieguldījumu Līvānu novada lietišķās mākslas tradīciju kopšanā un saglabāšanā un dalību izstādē "Latvijas novadu segas", gatavojoties XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem. Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece A. Usāne, Līvānu novada dziesmu svētku koordinatore V. Poikāne
2013. gada 8. jūnijs PATEICĪBA Latgales mākslas un amatniecības centra direktorei Ilzei Griezānei par veiksmīgu sadarbību, rīkojot XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku ielīgošanu Latgales novadā un ierīkojot izstādi "Novadu segas". Latvijas nacionālā kultūras centra direktore D. Melbārde
2013. gada PATEICĪBA par ieguldījumu
Founded 2 December 2003
Products In Latgale Art and Craft Centre:
-Livani Glass museum;
-Exhibition "Craftsmen in Latgale" located in the renewed manor's building;
-The longest belt in Latvia;
-Exhibitions of astists and craftsmen in modern exhibition hall;
-Workshops of creative ceramics and glass;
-Conference hall for rent;
-Water gallery in vault cellar of 16th century.

Latgales mākslas un amatniecības centrā:
- Līvānu stikla muzejs;
-Vecās muižas klēts ēkā ekspozīcija "Amatnieki Latgalē 19. - 20. gs.";
-Garākā josta Latvijā;
-Izstāžu zālē mākslinieku un amatnieku darbu izstādes;
-Radošās keramikas un stikla darbnīcas;
-Iznomājama konferenču zāle;
-Ūdens galerija 16. gs. velvju pagrabiņā.

Similar places nearby