We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
LU Latviešu valodas institūts

LU Latviešu valodas institūts

Akadēmijas laukums 1, Riga, LV-1050, Latvia

Get Directions

+37167227696

Categories
Work hours Add information
About Latvian Language Institute of the University of Latvia aims primarily to conduct research in varied areas of Latvian linguistics.
LU Latviešu valodas institūts cover
Description At the Institute, research on Latvian linguistics is being carried out diligently covering the areas of dialectology and areal linguistics, onomastics, history of language, grammar, phonetics and phonology, lexicology and lexicography, sociolinguistics, terminology and studies of language culture. The activities implemented by the Institute include preparing encyclopaedias, monographies, printed and online dictionaries, organizing conferences, seminars and other events, as well as preserving national linguistic heritage by publishing the selected works by outstanding Latvian linguists. The academic staff of the Institute also contribute to the implementation of study programs in linguistics, primarily as scientific advisors for master and doctoral students.

Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts" (LU LaVI) ir izveidota 2006. gadā un ir 1935. gadā dibinātās Latviešu valodas krātuves tradīciju turpinātāja.
LU LaVI īsteno pētniecisko darbību dažādās latviešu valodniecības jomās — dialektoloģijā un areālajā lingvistikā, onomastikā, valodas vēsturē, gramatikā, fonētikā un fonoloģijā, leksikoloģijā un leksikogrāfijā, sociolingvistikā, terminoloģijā, valodas kultūrā. Institūtā tiek sagatavotas enciklopēdijas un monogrāfijas par dažādiem valodniecības jautājumiem, tas piedalās drukātu un elektronisku vārdnīcu izstrādē, rīko konferences, seminārus un citus pasākumus, kā arī palīdz saglabāt kultūras un akadēmisko mantojumu, izdodot ievērojamu latviešu valodnieku darbu izlases. Institūta darbinieki tiek aktīvi iesaistīti valodniecības studiju programmu īstenošanā, galvenokārt nodrošinot maģistra un doktora darbu izstrādes vadīšanu.
Founded 12/01/1935

Similar places nearby