We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Latvijas Audžuģimeņu biedrība

Latvijas Audžuģimeņu biedrība

Pērnavas iela 62, Riga, LV-1009, Latvia

Get Directions

Add phone number

Work hours Add information
About Biedrības misija ir veicināt un atbalstīt bērnu bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanu ģimenē.
Latvijas Audžuģimeņu biedrība cover
Mission Atbalstīt bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanu ģimenē.
Description Latvijas Audžuģimeņu biedrība

Biedrības misija ir veicināt un atbalstīt bērnu bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanu ģimenē.


Galvenie biedrības darbības virzieni:
Bērnu bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu integrēšana sabiedrībā. Lai dotu iespēju bērniem bāreņiem pilnīgāk iekļauties sabiedrībā LAB katru gadu organizē svētku pasākumus Lieldienās, Ziemassvētkos. Ģimenes tiek aicinātas apmeklēt dažādus kultūras pasākumus, piemēram, teātra izrādes (vidēji 15 reizes gadā), kino seansus (vidēji 5 reizes gadā), muzejus (2 reizes gadā)u.c. Jauniešu grupa vismaz vienu reizi gadā piedalās ES jauniešu apmaiņas programmās;
Sociālā palīdzība audžuģimenēm un aizbildņiem. Lai sekmētu materiālo nodrošinājumu, lai atbalstītu pilnvērtīgu bērnu bāreņu audzināšanu, LAB sadarbojas ar vietējiem un ārzemju sponsoriem, strādā ar humāno palīdzību. Ģimenes saņem pārtikas grozus (3 reizes gadā) un lietoto apģērbu (6 reizes gadā);
Semināri, konferences, pieredzes apmaiņa - informēt par tiesībām un pienākumiem, iepazīstināt ar LR un ES likumdošanu sociālajā un bērnu tiesību jomā (vismaz vienu reizi gadā). LAB ir organizējusi konferences „Mēs – bērnu interešu labā” (2009), „Ģimeniska aprūpe – drošais pamats” (2011);
Sadarbība ar valsts, pašvaldības institūcijām, NVO, citu valstu organizācijām un sponsoriem. LAB ir Alternatīvās Bērnu Aprūpes Alianses partneris un piedalās visās Alianses aktivitātēs. Ir izveidojusies cieša sadarbība ar Vecumnieku un Stopiņu sociālajiem dienestiem un bāriņtiesām. Tiek veidota sadarbība ar Rīgas pašvaldības un Limbažu sociālajām institūcijām. Tikšanās ar Saeimas deputātiem, lai informētu par LAB darbību un aktualitātēm bērnu alternatīvās aprūpes jomā.
Darbs ar masu medijiem. Veidot izpratni par aizbildņu un audžuģimeņu darba nozīmīgumu, ietekmējot ģimenes politikas veidošanu valstī. Publikācijas tiek sagatavotas pāris reizes gadā, pēdējā intervija publicēta Rīgas apriņķa avīzē. Reportāžas Latvijas TV kanālos par Latvijas prezidenta A.
Founded August 29, 1994
Categories

Similar places nearby