We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Latvijas Banka

Latvijas Banka

K. Valdemāra iela 2A, Riga, LV-1050, Latvia

Get Directions

+371 67022 300

Categories
Work hours Add information
About Latvijas centrālā banka – neatkarīga iestāde un Eirosistēmas dalībniece, kuras pamatmērķis ir cenu stabilitāte.
Latvijas Banka cover
Description Latvijas Banka ir Latvijas centrālā banka – neatkarīga iestāde un Eirosistēmas dalībniece. Latvijas Bankas pamatmērķis ir tāds pats kā pārējo eiro zonas valstu centrālajām bankām un ECB - cenu stabilitāte (jeb patēriņa cenu mērens kāpums). Tas ir būtisks priekšnoteikums stiprai, uz izaugsmi vērstai tautsaimniecībai, un tā sasniegšanai Latvijas Banka piedalās Eirosistēmas monetārās politikas lēmumu sagatavošanā, pieņemšanā un īstenošanā.

Rīkojoties sabiedrības un tautsaimniecības interesēs, Latvijas Banka Eirosistēmas ietvaros papildus tam veic šādus pamatuzdevumus:
- pārvalda ārējās rezerves;
- emitē skaidro naudu Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
- veicina maksājumu sistēmu raitu darbību;
- sagatavo finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku;
- uztur un attīsta Kredītu reģistru.

Latvijas Banka attīsta makroekonomikas un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi liekot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās. Nozares vadošā eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas pamatiem un aktuālo situāciju.

Similar places nearby