We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Bruņinieku iela 29/31, Riga, LV-1001, Latvia

Get Directions

+ 371 67035907

Categories
Work hours Add information
About Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ir lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā, kura apvieno 21 dalīborganizāciju un kura īsteno profesionālu arodbiedrības biedru un darba ņēmēju interešu aizstāvību nozaru un starpnozaru līmenī.
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība cover
Mission Arodbiedrības mērķis – pievērst uzmanību darbinieku vajadzībām, panākt viņu ienākumu nepārtrauktu pieaugumu, darba tiesību aizsargāšanu un tādu sociālo garantiju nodrošināšanu, kas veicinātu personības brīvu un vispusīgu attīstību.
Description Arodbiedrība ir neatkarīga nevalstiskā organizācija, kas pārstāv un aizstāv savu biedru darba un citas sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses saskaņā ar LR likumu "Par arodbiedrībām", citiem spēkā esošiem likumiem un Latvijas Republikas arodbiedrību statūtiem.
Founded 1990. gada 25. maijs

Similar places nearby