We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija

Republikas laukums 2, Riga, LV- 1010, Latvia

Get Directions

37167027546

Categories
Work hours Add information
About LLKA - lielākā lauksaimniecības kooperatīvus apvienojošā organizācija Latvijā, kas nodrošina lauku reģionu attīstību un apdzīvotības saglabāšanu.
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija cover
Description Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija apvieno lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (LPKS), kuras strādā savu biedru interesēs, samazinot to ražošanas izmaksas. Asociācijas darbības mērķis ir radīt labvēlīgu vidi lauksaimnieku kooperācijas attīstībai un veicināt sabiedrības izpratni par kooperācijas nepieciešamību un priekšrocībām. LLKA ir galvenais Zemkopības ministrijas sadarbības partneris lauksaimnieku kooperācijas jautājumu risināšanā. LLKA ir dibināta 2002.gadā un šobrīd LLKA apvieno 54 biedrus.


Latvian Agricultural Cooperatives Association unites the agricultural services cooperatives (LPKS) that are acting to defend the interests of their members by reducing their production costs. The aim of the Association is to create an environment that would be beneficial to the development of agricultural cooperation and to facilitate public awareness about the necessity and advantages of cooperation. LLKA is the main cooperation partner of the Ministry of Agriculture in solving issues related to agricultural cooperation. LLKA was established in 2002 and currently has 54 members.

Similar places nearby