We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001, Latvia

Get Directions

63022584

Categories
Work hours Add information
About LLU darbojas, lai saglabātu, izkoptu, pētītu un nodotu nākamajām paaudzēm visu, ko var dot latviešu tauta! | www.llu.lv | Proventus Pro Patria - kopš 1863.gada!
Latvijas Lauksaimniecības universitāte cover
Mission LLU misija - veidot intelektuālo potenciālu Latvijas, īpaši tās lauku, ilgtspējīgai attīstībai.
LLU vīzija - kļūt par modernu starptautiski atzītu un prestižu universitāti, kas aktīvi iekļaujas vienotā Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā.
Description LLU uzdevums ir gatavot akadēmiski izglītotus speciālistus tautsaimniecībai, zinātnei, kultūrai, izglītībai, kā arī valsts pārvaldei, dodot jaunas zināšanas un prasmi tās izmantot sabiedrības interesēs, veikt zinātnisko darbību kā arī organizēt speciālistu tālākizglītošanu un pārkvalificēšanos. LLU atbalsta izcilus pētniekus, akadēmisko personālu un studējošos, veicina to iekļaušanos pasaules akadēmiskajos procesos.
Founded 1863

Similar places nearby