We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
LAMSA - Latvijas Medicīnas Studentu Asociācija

LAMSA - Latvijas Medicīnas Studentu Asociācija

Skolas iela 3, Riga, LV-1010, Latvia

Get Directions

(+371) 26134793

Categories
Work hours Add information
About LaMSA ir atvērta visiem Latvijā medicīnu vai ar to saistītu nozaru studējošajiem.
LAMSA - Latvijas Medicīnas Studentu Asociācija cover
Mission Biedrības misija ir veicināt Latvijas medicīnas studentu kļūšanu par profesionāliem un dinamiskiem speciālistiem, kas rūpējas par veselības veicināšanu sabiedrībā, kuras demokrātiskas vērtības tie aizstāv.
Description Savu mērķu īstenošanai LaMSA galvenie darbības virzieni ir:

Veicināt medicīnas izglītibas kvalitātes paaugstināšanos;
Pārstāvēt medicīnas studentu intereses gan Latvijā, gan starptautiski;
Veicināt sadarbību starp medicīnas studentiem gan vietējā, gan starptautiskā mērogā;
Organizēt un realizēt medicīnas studentiem domāto apmaiņas programmu;
Veidot un piedalīties projektos, kas saistīti ar medicīniskām un sociālām problēmām gan Latvijā, gan citur pasaulē.
Awards Oficiālā labdarības organizācija
Founded 2000
Products Biedrībā darbojas vairākas darba grupas, kuras veido un īsteno tadus projektus kā "Medicīnas Studenti Sabiedrības veselībai", "Noskaidro savu holesterīna skaitli", "Medicīnas Studenti Skolēnu veselībai", kā arī īsteno apmaiņas programmu Latvijā.
Lai studentiem būtu iespējams jau pirmsdiploma izglītības etapā gūt skaidru un pēc iespējas plašāku ieskatu klīniskās un teorētiskās medicīnas praksē, LaMSA kā Starptautiskās Medicīnas studentu asociāciju federācijas (IFMSA) dalīborganizācija piedāva piedalīties starptautiskās apmaiņas programmās.

SCOPE ir profesionālā apmaiņa, kas ļauj studentiem doties voluntēt uz citām IFMSA dalībvalstīm (kopskaitā 91).

SCORE savukārt dod iespēju piedalīties zinātniskajā apmaiņā: iesaistīties kāda zinātniskā darba izstrādē vai gūt priekšstatu par darbu medicīnas laboratorijās un klīnisko pētījumu gaitu.

Similar places nearby