We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas centrs

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas centrs

Mūkusalas iela 3, Riga, Latvia

Get Directions

Add phone number

Work hours Add information
About Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas centrā (LNB MMC) ir apvienotas Mākslas, Mūzikas un Audiovizuālo izdevumu lasītavas.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas centrs cover
Mission Mākslas un mūzikas centra misija ir vairot Latvijas Nacionālās bibliotēkas starptautisku atpazīstamību, sekmēt kultūras pakalpojumu attīstību un jaunu kultūras procesu rašanos, veicināt to iekļaušanos pasaules kultūras apritē, radīt unikālu telpu augstvērtīgām profesionālās mākslas izpausmēm un resursu pieejamībai, informācijas apritei, zināšanu radīšanai un mākslu jaunradei.
Description Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas centrs (LNB MMC) ir vienots vairāku LNB speciālo krājumu un lasītāju apkalpošanas komplekss, kurā izvietoti informācijas resursi vizuālās mākslas, arhitektūras, dizaina, skatuves un kino mākslu, mūzikas un audiovizuālajās jomās. MMC veido trīs struktūrvienības: Konrāda Ubāna Mākslas krātuve un lasītava, Alfrēda Kalniņa Mūzikas krātuve un lasītava un Audiovizuālo materiālu krātuve un lasītava.
Mūsu mērķi ir: attīstīties un veidoties par mākslas nozaru informācijas kompetences centru; veidot plašāko un mūsdienīgāko mākslas, mūzikas un audiovizuālo informācijas resursu (tajā skaitā e-resursu) krājumu Latvijā, kura pamats un iespējami pilnīgākā daļa ir Latvijas izdevumi, nodrošināt tā saglabāšanu un pieejamību; sniegt kvalitatīvus un mūsdienīgus informācijas pakalpojumus dažādās mākslas nozarēs ikvienam interesentam studijām, pētniecībai, pašizglītībai; būt atbalstam un ierosmes avotam jaunām idejām un pētījumiem kultūrā un mākslā, kvalitatīvu, izcilu mākslas vērtību tapšanai.
Categories

Similar places nearby