We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Latvijas Nedzirdīgo savienība

Latvijas Nedzirdīgo savienība

Elvīras iela 19, Riga, 1083, Latvia

Get Directions

26278525

Now CLOSED
Work hours
MO 09:00 – 17:00 SA closed
TU 09:00 – 17:00 SU closed
WE 09:00 – 17:00
TH 09:00 – 17:00
FR 09:00 – 17:00
Latvijas Nedzirdīgo savienība cover
Mission LNS galvenie mērķi ir:
- Sekmēt personu ar dzirdes zudumu iekļaušanos sabiedrībā;
- Panākt sabiedrības sapratni un atsaucību personu ar dzirdes zudumu problēmu
risināšanā.

Šo mērķu sasniegšanai LNS darbības galvenie uzdevumi ir:
- Valsts un pašvaldību atbalsta panākšana savu biedru sociālajai rehabilitācijai, lai nodrošinātu viņu integrēšanos sabiedrībā;
- LNS biedru materiālo, sadzīves un kultūras vajadzību apmierināšana, izglītības līmeņa paaugstināšana, veselības aizsardzība un rehabilitācija.
Description Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS) ir 1920.gada 19.maijā dibinātās pirmās Latvijas nedzirdīgo organizācijas pēctece, šobrīd tā kļuvusi par lielāko nedzirdīgo cilvēku organizāciju Latvijā un tās darbība aptver visu Latvijas teritoriju – LNS reģionālās biedrības ir 9 Latvijas pilsētās.

LNS ir Pasaules nedzirdīgo federācijas (Word Federation of the Deaf) īstenā locekle kopš 1992.gada 27.aprīļa.

LNS svētku diena ir Pasaules nedzirdīgo diena, kas atzīmējama septembra mēneša ceturtajā svētdienā.

LNS ir brīvprātīga sabiedriska organizācija, kurā darbojas gan dzirdes invalīdi, gan personas ar normālu dzirdi, ja viņas pārvalda latviešu zīmju valodu un aktīvi piedalās LNS mērķu sasniegšanā.
Founded 1920. gada 19. maijs
Categories

Similar places nearby