Latvijas Neredzīgo bibliotēka

Latvijas Neredzīgo bibliotēka

Juglas iela 14, Riga, LV-1024, Latvia

Get Directions

67514512

67522131

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 10:00 – 17:00 SA closed
TU 10:00 – 17:00 SU closed
WE 10:00 – 17:00
TH 10:00 – 17:00
FR 10:00 – 17:00
About

Latvijas Neredzīgo bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir redzes invalīdu bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana.

Latvijas Neredzīgo bibliotēka cover
Description

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas pamatuzdevums ir nodrošināt personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām iespēju lasīt grāmatas viņiem piemērotā veidā: neredzīgo (Braila) rakstā, audiogrāmatas, palielinātā drukā, taktilās (taustāmās) ilustrāciju grāmatas.
Tās neredzīgie un vājredzīgie lasītāji bez maksas var saņemt bibliotēkas 7 filiālēs, kuras atrodas Latvijas lielākajās pilsētās (Balvos, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī) un centrā Rīgā.
Katrai filiālei un centram Rīgā ir noteikti apkalpošanas rajoni, tādējādi visā Latvijas teritorijā ir nodrošināta cilvēku ar redzes problēmām bibliotekārā apkalpošana.

Rīgas filiālē atrodas Lasītāju apkalpošanas nodaļa ar lasītavu, kurā ir iespēja saņemt arī mūzikas ierakstus. Lasītavā ir nodrošināts Interneta pieslēgums.

Metodikas, bibliogrāfijas un tifloloģijas nodaļā ir apkopoti dati par bibliotēku un tās darbību kopumā. Pastāvīgie tifloloģijas nodaļas apmeklētāji ir studenti, bakalauri un maģistranti no augstskolām, kurās tiek studēti sociālo zinību, pedagoģijas un psiholoģijas jautājumi.

Komplektēšanas un apstrādes nodaļa bibliotēkā veic grāmatu, periodikas un mūzikas ierakstu apstrādi un kataloga veidošanu, kas palīdz orientēties bibliotēkas krājumā gan pašiem bibiotēkas darbiniekiem, gan lasītājiem.

Bibliotēkā no 1961. gada darbojas Skaņu ierakstu studija. Tajā ražotās audiogrāmatas pieejamas kasetēs un kompaktdiskos (CD).

Bibliotēkā ir arī Braila raksta nodaļa, kurā grāmatas un dažāda informācija tiek drukāta Braila rakstā un palielinātā drukā. Nodaļa izdod arī avīzīti “BAZŪNE” un informatīvo izdevumu “JAUNIE VĀKI”. Te ir iespējams saņemt arī bezmaksas konsultācijas par Braila raksta pierakstu un to pielietojumu.

Similar places nearby