Latvijas Neredzīgo Biedrība

Latvijas Neredzīgo Biedrība

Pāles iela 14/1, Riga, LV-1024, Latvia

Get Directions

+371 67532607

Categories
Work hours Add information
About

Latvijas Neredzīgo Biedrība ir lielākā sabiedriskā labuma organizācija, kas apvieno un pārstāv 1.,2. un 3.grupas redzes invalīdu intereses Latvijā.

Latvijas Neredzīgo Biedrība cover
Mission LNB darbības mērķis ir apvienot cilvēkus, kas daļēji vai pilnībā zaudējuši redzi, lai sniegtu tiem nepieciešamo atbalstu un palīdzētu veiksmīgi integrēties sabiedrībā.
Description

LNB darbības uzdevumi ir:
- pārstāvēt redzes invalīdu intereses dažādās valsts un pašvaldību institūcijās;
- izstrādāt un realizēt vispusīgas sociālās rehabilitācijas programmas;
- veicināt redzes invalīdu profesionālo apmācību un pilnvērtīgu izglītību;
- organizēt dažādas aktivitātes redzes invalīdiem sociālajā, veselības, mūžizglītības un kultūras jomās;
- atbalstīt Neredzīgo bibliotēkas, Strazdumuižas kluba deju un vokālo ansambļu, drāmas un dzejas teātra, kā arī pūtēju orķestra, Neredzīgo sporta savienības u.c. darbību un organizētos pasākumus;
- nodrošināt tiflotehnikas (redzes zudumu kompensējošo palīgierīču) pieejamību;
- izdot žurnālu "Rosme" redzīgo un Braila rakstā;
- veicināt redzes invalīdiem piemērotu darba vietu radīšanu;
- organizēt labdarības pasākumus un veicināt ziedojumu piesaisti;

Kopš 2010.gada LNB īsteno valsts pasūtījumu cilvēkiem ar redzes invaliditāti, sniedzot sociālās rehabilitācijas pasākumus, nodrošinot nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus un žurnāla izdošanu. Tāpat LNB ir izveidojusies cieša sabiedrība ar LR Labklājības ministriju Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā” īstenošanas ietvaros.
Paralēli, LNB regulāri organizē dažādas aktivitātes sociālajā, mūžizglītības un kultūras jomās, gan mikro-grantu ietvaros, gan piesaistot uzņēmēju atbalstu un veicinot ziedojumus, piemēram, 2012.gadā SEB banka ziedoja 10 lietotus datorus biedrības darbībai.

Founded 1926.gada 16. jūnijā.
Similar places nearby