We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Latvijas Republikas Labklājības ministrija

Latvijas Republikas Labklājības ministrija

Skolas iela 28, Riga, LV 1331, Latvia

Get Directions

67021600

Work hours Add information
About Vadošā valsts pārvaldes iestāde darba, sociālās aizsardzības, bērnu, ģimenes tiesību, personu ar invaliditāti un dzimumu līdztiesības jomā.
Latvijas Republikas Labklājības ministrija cover
Mission Labklājības ministrijas misija - stabilizēt cilvēka stāvokli sociālā riska situācijā, mazināt sociālā riska iestāšanās iespējas, veicinot godīgas darba tiesiskās attiecības, veselīgus un drošus darba apstākļus, dzimumu līdztiesību, tādējādi radot iespējas ikvienam cilvēkam pašam nodrošināt pietiekamu dzīves kvalitāti konkrētā situācijā.
Description Labklājības ministrijas darbs koncentrēts 4 darbības virzienos:

1. Ienākumu zaudējumu un papildus izdevumu kompensēšana iedzīvotājiem sociālā riska iestāšanās gadījumā.
2. Finansiāls atbalsts noteiktām iedzīvotāju grupām.
3. Pasākumi sociālo tiesību nodrošināšanai un īstenošanai.
4. Nozares politikas plānošana un īstenošanas uzraudzība.
Categories

Similar places nearby