We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Latvijas Sarkanais Krusts/ Latvian Red Cross

Latvijas Sarkanais Krusts/ Latvian Red Cross

Šarlotes iela 1D, Riga, LV - 1001, Latvia

Get Directions

+ 37167336651

Categories
Work hours Add information
About Starptautiska humanitārā biedrība, kuras brīvprātīgie, biedri un darbinieki palīdz cilvēkiem, kas nonākuši krīzes situācijās, kā arī veic preventīvo darbu
Latvijas Sarkanais Krusts/ Latvian Red Cross cover
Mission Profesionālas, kvalitatīvas, savlaicīgas un vajadzībām atbilstošas palīdzības sniegšana katram cilvēkam, kurš ir nonācis krīzes situācijā, neatkarīgi no viņa nacionalitātes, rases, reliģiskās piederības, stāvokļa sabiedrībā vai politiskiem uzskatiem.
Description Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) ir biedru un brīvprātīgo organizācija, kuras darbība aptver visu Latvijas teritoriju. Katrā reģionā darbojas LSK komiteja (kopā 26) ar nodaļām pilsētās, tādējādi organizācija spēj sniegt palīdzību pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietām. LSK ir viena no vecākajām sabiedriskajām organizācijām Latvijā (dibināta 1918.g), kas nemitīgi attīsta un pilnveido savu darbību un piedāvātos humānos pakalpojumus cilvēkiem, kam palīdzība nepieciešama visvairāk. Saskaņā ar Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības pamatprincipiem, LSK darbības mērķis ir profesionālas, kvalitatīvas, savlaicīgas un vajadzībām atbilstošas palīdzības sniegšana katram cilvēkam, kurš ir nonācis krīzes situācijā, neatkarīgi no viņa nacionalitātes, rases, reliģiskās piederības, stāvokļa sabiedrībā vai politiskiem uzskatiem, saglabājot neitralitāti un veicinot humānismu, ar mērķi atvieglot cilvēku ciešanas, aizsargāt dzīvību un veselību, nodrošināt cieņu pret cilvēku, kā arī sabiedrībā veicināt savstarpējo sapratni, iecietību un sadarbību.
Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" ir viena no 190 Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness starptautiskās kustības nacionālajām biedrībām pasaulē. Organizācijā ir vairāk kā 10 000 tūkstoši biedru un 1,5 tūkstoši aktīvu brīvprātīgo.
Founded 1918.gada 20.novembrī
Products Latvijas Sarkanais Krusts darbojas sekojojošos virzienos:
1. Sociālā palīdzība
2. Veselības veicināšana
3. Pirmā palīdzība
4. Palīdzība ārkārtas situācijās
5. Meklēšanas dienests
6. Asins donoru kustības popularizēšana
7. Starptautiskās humanitārās tiesības
8. Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne

Similar places nearby