We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte

Visvalža iela 4a, Riga, LV-1050, Latvia

Get Directions

+371 6703 4841

Categories
Work hours Add information
About Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte cover
Mission HZF pastāvēšanas mērķis ir LU studiju, zinātniskās un inovatīvās darbības organizēšana un veikšana valodniecībā, literatūrzinātnē, folkloristikā, antropoloģijā un mākslas (teātra) zinātnē, kā arī reģionālajās studijās un starpnozarēs.

Šīs darbības rezultātā fakultātes mācībspēki un studenti krāj un vairo dzīvei un darbam noderīgas zināšanas, piedalās latviešu valodas, literatūras un kultūras kopšanā, kā arī stiprina dažādu tautu kultūru sakaru tradīcijas, to pētniecību un jaunradi.
Description LU Humanitāro zinātņu fakultāte (HZF), šobrīd jaunākā LU fakultāte, ir izveidota 2010.gadā, apvienojoties Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātei un Moderno valodu fakultātei, taču fakultātes sākotne meklējama jau 1919.gadā.

HZF piedāvā plašu un daudzveidīgu studiju programmu klāstu, to realizāciju nodrošina astoņas nodaļas: Latvistikas un baltistikas nodaļa, Anglistikas nodaļa, Āzijas studiju nodaļa, Ģermānistikas nodaļa, Klasiskās filoloģijas un antropoloģijas studiju nodaļa, Romānistikas nodaļa, Rusistikas un slāvistikas nodaļa, Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa.
Founded 2010

Similar places nearby