We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Latvijas Zirgaudzētāju biedrība

Latvijas Zirgaudzētāju biedrība

Republikas laukums 2, Riga, LV-1012, Latvia

Get Directions

+371 67027488

Categories
Work hours Add information
Latvijas Zirgaudzētāju biedrība cover
Description LATVIJAS ZIRGAUDZĒTĀJU BIEDRĪBA ir pirmā zirgaudzētāju organizācija Latvijā, kas dibināta 1920.gadā, kas sakrīt ar Latvijas zirgu šķirnes apzinātas veidošanas sākumu.1921.gadā tika sākta jau esošo zirgu reģistrācija, 1925.gadā izdots pirmais ciltsgrāmatas sējums un 1937.gadā oficiāli atzīta pati šķirne. Padomju okupācijas laikā biedrības funkcijas pārņēma Latvijas PSRS valsts institūcijas. Pēc PSRS sabrukuma pārejas posmā radās zinātniski pētnieciskais institūts “Seleks”, un 1992.g. tika atjaunota Latvijas Zirgaudzētāju biedrība sabiedriskas organizācijas statusā. Kopš atjaunošanas brīža visus gadus LZB vadītājs ir bijis Edgars Treibergs. LZB ir Pasaules zirgu audzētāju organizācijas WBFSH pilntiesīgs biedrs.

Latvijas Zirgaudzētāju biedrības darbības mērķi:

1) Ciltsdarba organizēšana, ciltsdarba programmu izstrāde un realizācija;

2) Pārraudzības darba organizēšana un vadība;

3) Priekšlikumu sagatavošana ciltsdarba regulējošiem normatīvajiem aktiem, noteikumiem, Ciltsdarba likumam;

4) Lopkopības izstāžu un zirgu pārbaužu pasākumu organizēšana;

5) Šķirnes dzīvnieku audzētāju interešu pārstāvēšana Latvijā un ārvalstīs;

6) Konsultācijas ciltsdarba jautājumos;

7) Kvalifikācijas celšanas kursu un semināru organizēšana;

8) Latvijas zirgu šķirnes Ciltsgrāmatas, vaislas ērzeļu kataloga kārtošana, sagatavošana un izdošana.

Similar places nearby