We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
LeadtoWin Việt Nam

LeadtoWin Việt Nam

Lầu 2, Tòa nhà TS, Số 17, Đường số 2, Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About LeadtoWin Việt Nam là đơn vị được nhượng quyền từ tổ chức Vườn Ươm Doanh Nghiệp của LeadtoWin Canada, Top 10 Vườn Ươm tốt nhất Bắc Mỹ, với mục tiêu là đem lại doanh thu 500,000 USD từ năm thứ 3 cho
LeadtoWin Việt Nam cover
Mission LeadtoWin Việt Nam về Việt Nam với sứ mệnh đưa chuẩn mực khởi nghiệp quốc tế, đào tạo, huấn luyện các khởi nghiệp Việt Nam, giúp các khởi nghiệp Việt thay đổi tư duy, làm việc đúng, áp dụng công nghệ thông minh, tiên tiến vào trong việc kinh doanh, giúp phát triển nhanh và ổn định, hội nhập tốt quốc tế.
Description Add information
  • Lầu 2, Tòa nhà TS, Số 17, Đường số 2, Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby